Teledetekcja

Wykorzystanie i definicja teledetekcji

Teledetekcja, choć samo słowo ma prawo w pierwszej chwili niewiele mówić przeciętnemu Krawczykowi, to metoda badań, z jaką każdy człowiek ma rzadziej lub częściej do czynienia. Jeśli zadalibyśmy ludziom przechodzącym drogą zapytanie, czym jest jest teledetekcja, z dużą pewnością niewielki ułamek z nich wiedziałby jak odpowiedzieć. No ewentualnie, że szczęśliwie trafiłby się student lub jakaś osoba zajmująca się teledetekcją zawodowo.

Czym jest teledetekcja?

Powiedzmy sobie zatem, co to jest teledetekcja? Pragnąc udzielić wstępnej, podstawowej odpowiedzi, trzeba zakomunikować, iż jest to metoda badań na odległość za pomocą czujników. Sam wyraz teledetekcja oznacza: tele – na odległość, detekcja – wykrywanie. Teledetekcja dzieli się na dwa gatunki: teledetekcję aktywną jak i teledetekcję pasywną. Analizy poprzez teledetekcję robi się równie często z ziemi, jak i z dużych wysokości, dla przykładu z samolotów.
Teledetekcja aktywna to nadawanie i odbieranie sygnałów nadanych, a następnie odbitych przez konkretny obiekt. Przykładem może być: sonar – wysyłanie i odbieranie fali akustycznych.
Z kolei teledetekcja pasywna jest odbieraniem sygnałów wysyłanych przez badany obiekt. Przykładem może być choćby robienie fotografii. Zdjęcie jest dla Waszej wiadomości dokładnie uwiecznieniem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
Tak więc, dzięki wymienieniu tych przykładów, z miejsca definicja teledetekcji nabiera innego wyrazu i da się zauważyć, iż co chwilę mamy z nią do czynienia każdego dnia. Przynajmniej niektórzy z nas. Teledetekcja umożliwia analizowane miejsc, do których ludzie sami nie mają szansy się zbliżyć albo tego typu zbliżenie jest wyjątkowo kłopotliwe.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja wykorzystywana jest w ogromnej ilości części życia. Korzystają z niej zarówno inżynierowie, jak i użytkownicy stworzonych w efekcie ich pracy narzędzi. Jest stosowana np. w:
– robotyce – roboty mają czujniki, w efekcie czego, potrafią zobrazować sobie otaczającą ich rzeczywistość
– produkcji samochodów – inteligentne auta za kilka lat będą potrafiły poruszać się dzięki różnego gatunku czujnikom
– wojskowości – sprawdzanie, co zamieszczone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – zakres badań jest tak szeroki, że zostanie scharakteryzowany w specjalnym akapicie.

Co nam daje teledetekcja środowiska naturalnego?

Dzięki teledetekcji dostępne jest dokładniejsze analizowanie jak i eksplorowanie naszej planety. Podobnie jej terenów lądowych, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego umie dać nam odpowiedź na np., tego rodzaju pytania:
– jak ukształtowana jest ziemia, np. w niezaludnionym obszarze ziemi lub np. na dnie oceanu czy też dla odmiany na pozostałych planetach
– jakie jest zanieczyszczenie atmosfery na wybranym terenie, możliwe jest to przez przeanalizowanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak wygląda stan flory na danej przestrzeni, również w akwenach wodnych

Z uwagi na ogromne zastosowanie teledetekcji, jest ona każdego dnia coraz bardziej angażującą dziedziną nauki. Coraz więcej uczelni otwiera kierunek teledetekcja i szkolenia szkolące specjalistów w tej dziedzinie. W pierwszej kolejności wpływa to na rozwój tej dziedziny, co znowu maksymalizuje zapotrzebowanie na zastosowanie teledetekcji, z uwagi na coraz bardziej interesujące możliwości techniczne i zakres użytkowania.